Kontakt oss

Vi er et forholdsvis lite sagbruk og høvleri med tilhold på Hølonda like sør om Trondheim. Vi har spesialisert oss på laftetømmer, høykvalitets kledninger og restaureringsvirke og kopiproduksjoner til antikvariske arbeider og bygningsvern.

ADRESSE
Hølondvegen 2600
7212 Korsvegen