KVALITET

Vi kjøper inn kortreist sagtømmer i gran og furu av den aller beste kvalitet fra lokale skogeiere i Trøndelag.

MALMFURU

Malmfuru, også kalt kjerneved, utgjør midten av en tømmerstokk. Denne er fylt opp med harpiks som gjør den mindre mottakelig for fukt og er dermed veldig bestandig mot råte og insekt. De naturlige oljene gjør malmfuru særdeles varig.

Andelen malm i en tømmerstokk henger sammen med alderen, og dess eldre tømmer dess større utmalming. Malmfuru er velegnet til de deler av bygningen som er utsatt for fukt, for eksempel terrassebord, bordtak, kledninger og vannbrett.

Vi omtaler malmfuru som kjerneREN, som betyr at hele tverrsnittet av et bord er ren malm.

TETTVOKST GRAN

Tettvokst gran kommer fra gamle trær som er ferdig utvokst, vokser sakte, og danner aldersved. Minstekravet er årringer på 2mm avstand eller mindre. Tettvokst gran blir mye brukt i bygningsvern og fartøyvern, og er godt egnet til kledninger, laft og lekter.

BYGNINGSVERN

Vi har hatt mange prosjekter innenfor bygningsvern, og har opparbeidet oss god kunnskap om trevirke, materialbruk og tradisjonell materialforståelse.

I Trondheim by har vi bidratt til en rekke restaureringsprosjekter, det være seg reproduksjon av listverk til stiftsgården og justismuseet, stolper til Bybroa, velvoksne vannbrett i ren kjerneved til Svaneapoteket, og bryggestolper og bunnsyller til en omfattende restaurering av Huitfeldtbrygga.

Vi har levert takspon til gjenoppbyggingen av Breheimsenteret etter brann, og vi har produsert 9″ kjøpmannsbord til restaurering av flere kirker.

Vi har lært svært mye fra kunnskapsrike kunder som setter høye krav til kvalitet.

Foto: Rune Langås, NDR.

KUNST / PROSJEKT

Send gjerne en forespørsel, vi er både kreative og kunnskapsrike. Vi gjør vårt beste for å få til materialene du trenger til ditt prosjekt. Fra heltre furuplater, store grove planker i kjerneved til utendørs kunstinstallasjoner. Spesialhøvling og ferdigkappet til arkitekturprosjekter. Kort sagt; ingenting er umulig, bare av økende vanskelighetsgrad