OM OSS

Vi er et lite sagbruk på Korsvegen, like sør for Trondheim. Vårt mål er å oppfylle våre kunders ønske om en ekte og varig trevare, med et godt blikk til tradisjonell kunnskap og håndverk.

Kvalitet

Produkter av den beste kvalitet

Spesialprodukter

Skreddersydd til dine ønsker

Gran og Furu

Tettvokst tømmer fra Trøndelag

Restaurering

Kunnskap om tradisjonelt håndverk og materialforståelse

Bedriften vår

Sunnset Bandsag ble startet av Idar Sunnset i 2002, som en videreutvikling av ei gårdssag. I 2005 ble sønnen, Håvard Sunnset, med på driften. Produktene våre ble fort populære, og saga har vokst jevnt og trutt.

I 2009 skjedde det store ting på saga, da vi utvidet med materialtørke og høvleri. Vi fikk vår aller første medarbeider, og Håvard begynte gradvis å overta rollen som daglig leder. I 2012 tok Håvard offisielt over driften, og endret navnet til Sunnset Sag.

Maskinparken og kunnskapen vokser seg stadig større for å møte våre kunders behov. I dag har vi tre ansatte og en «kårkaill» i tillegg til Håvard.

Har du noen spørsmål?