Produkter

Vi leverer produkter av særdeles høy kvalitet. Vi kjøper det beste tømmeret fra lokale skogeiere og bearbeider det med god kunnskap om tradisjonell bygningskultur.

KLEDNING

Tradisjonell eller spesiell, her lages det meste innen kledning. Ofte er det noe annerledes med kledningene våre; Malmfuru, tettvokst gran, profilhøvlet, rettsnudd. Kledningen er det som gir ditt prosjekt særpreg, og på Sunnset Sag kan vi produsere unike kledninger. Her er det også mulighet for nøyaktig kopi av en kledning, for eksempel i forbindelse med restaurering.

TAKÅSER

Dreide takåser er en tradisjonell og dekorativ takkonstruksjon. Synlige runde takåser gir en god og lun følelse i rommet. Vi dreier takåser i alle størrelser mellom 200-380mm i diameter og lengder opp til 8,2meter. Leveres med anleggsflater, møne og margspor om ikke annet er avtalt.

LAFTETØMMER

Laftetømmer av gran og furu, etter ønsket dimensjon og kvalitetskrav. Vanligvis blir laftetømmer produsert i 6″ furu, og tilsvarende i tettvokst gran til restaurering. Laftetømmer tørkes kunstig som standard.

TRETAK

Spontak i ren kjerneved furu gir et unikt uttrykk. Kan brukes som tak, eller kledning på vegg, med godt resultat. Brukes tradisjonelt ubehandlet eller med tjære. Det går vanligvis 60 – 100 spon på en kvadratmeter, avhengig av størrelse og tetthet. Vi anbefaler at spon monteres godt utlektet med rustfrie kramper.

VILLMARKS-PANEL

Villmarkspanel er et vakkert skue, og hver fjøl har sitt særpreg. Her barkes det for hånd med bandkniv, og treets struktur følges fra topp til bunn.

LISTVERK OG PANELKOPIER

Høvleriet vårt gir deg en verden av muligheter. Vi sliper vårt eget høvelstål, hvor hovedfokus ligger på nøyaktighet i detaljene. Hver fjøl mates manuelt inn i høvelen, slik at vi har god kontroll på at de blir rettsnudd.